Seilforeningens lov

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk, som har trådt i kraft 1. januar 2020.  For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, har NIF utviklet en mal for lovene til et idrettslag - en lovnorm. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. Lovnormen er nå endret , som følge av vedtakene på Idrettstinget 2019. NIF har pålagt alle idrettslag om å endre idrettslagets lov - i tråd med endringene i lovnormen.

Styret i VSF vedtok på ekstraordinært styremøte 4. desember 2019 at endringene i lovmalen innarbeides i Lov for Vågsbygd seilforening. Revidert Lov for Vågsbygd seilforening gjelder fom 1. januar 2020. 

Mer informasjon og foreningens lov ligger her