Årsmøtet for  2019 ble avholdt i foreningens lokaler 12/2 kl 19:00. Som vanlig er ikke dette det arrangementet som fyller lokalet med fremøtet var som vanlig 13-14 aktive medlemmer. Leder  ble valgt som dirigent og holdt tømmene gjennom møte.

Noen innkommende forslag ble de god diskusjon om og vedtak kan sees i signert årsmøteprotokoll. Etter som det ble en "konflikt" vedr. valgbarhet heeholdsvis til valgkom\kontroll utvalg er det i ettertid blitt en endring her. 

Nedsatte komitèr er allerede i gang og det ser nå ut som vi kan ha seilsenteret åpent på onsdager for samlinger. Det vil her bli enkelte kvelder hvor det hentes eksterne innslag, andre kvelder hvor klubbhuset er åpent med den agenda vi måtte finne. 

Følg med på foreningens FB side og oppdateringer her på hjemmesiden. Hjemmesiden vil med det første få en helt ny design, så følg med og gi gjerne din kommentar på FB.

Seilerhilsen

Leder VSF

Bjørn Stien

Årsmøte protokoll

VSF organisasjons kart