Nytt æresmedlem:
Øystein Kristoffer Nilsen
Gratulerer👏
KrNilsen resmedlem 1032021
 
På årsmøte 10/3 ble Øystein innstilt som æresmedlem i Vågsbygd seilforening. Han har helt siden oppstart av foreningen gjort en fremragende innsats både på sjø og land. Øystein er alltid like positiv på brygga etter en onsdags seilas eller om det er andre seil aktiviteter som arrangeres.
Som medlem i hus komite for VSF er Øystein en god ressurs. Alltid villig til å stille opp når noe skal gjøres.
Det er med stor glede Styret i forening kom med denne innstillingen og alle kommentarer siden går på «spot on!»
 
Fra æresmedlemene vi har, Karl Fr. Lund og Øyvind Karlsen, ønskes du velkommen i det gode selskap. De fikk også sin velfortjente blomst av Årsmøtet.