Årsmøtet er Seilforeningens øverste myndighet

Det avholdes i begynnelsen av hvert år innen utgangen av februar.

Prosedyre for innkalling til Årsmøte er beskrevet i Seilforeningens lov.

 

 

Årsmøtet for 2019 avholdes 12. februar 2020 kl. 19.00

Informasjon om dagsorden og sakspapirer ligger her