Referat fra årsmøtet.

 

 

SAKSLISTE ÅRSMØTE VÅGSBYGD SEILFORENING FOR 2021 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede representanter

Sak 2: Valg av dirigent, referentrepresentanter til å underskrive protokollen

Sak 3: Godkjenne innkalling

Sak 4: Godkjenning av saksliste

Sak 5: Godkjenning av forretningsorden

Sak 6: Årsberetninger 2021

- Styrets

- Hus komite

- Regatta Komite

Sak 7: Årsregnskaper  2021

- Regnskap

- Noter

- Balanse

- Kontroll Komite redgjørelse

Sak 8: Behandle innkomne forslag

- Fra styret forslag om samarbeid

Sak 9: Behandle seilforeningens organisasjonsplan 

Sak 10: Fatte vedtak om kontingent

Styrets forslag er beholde dagens kontingent. Familie kr 800,- Enkelmedlem kr 600,-

Sak 11: Budsjett 2022

Sak 12: Fatte vedtak om tid og sted for neste årsmøte

Sak 13: Valg innstilling

Sak 14Utnevne representanter fra foreningen til forbund og annet

Sak 15: Blomsteroverrekkelser/ hederstegn 

Linker til dokumenter vil bli oppdatert innen 2/2-2022. 

 


Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Postadresse:

Vågsbygd Seilforening
Boks 5625 Voiebyen
4677 Kristiansand

Kontakt:

Telefon: 38 08 79 49
Generelle henvendelser: post@vsf.no
Påmelding til kurs: post@vsf.no

 
Innhold © Vågsbygd Seilforening - Webdesign © 2013-2020 av Web Norge
Logg inn/ut | Søk i websidene